UOC X – Xtended Studies

x.uoc.edu

Des de Cactus ens hem encarregat de programar al complet la web de UOC X – Xtended Studies seguint la masterbrand de la UOC a un nou entorn web que s’adapta a diferents dispositius.

En aquest projecte ha estat clau tant el front-end (part visual) com del back-end (gestió interna), creant funcions concretes per a donar solució a les necessitats dels gestors de contingut de UOC X.

A més a més, un dels majors reptes presentats al projecte de UOC X ha estat connectar la web amb els diferents sistemes de CRM, creant funcions específiques per a assegurar el flux d’informació de la pàgina web al CRM i viceversa.

Desde Cactus nos hemos encargado de programar al completo la web de UOC X – Xtended Studies siguiendo la masterbrand de UOC a un nuevo entorno web que se adapta a diferentes dispositivos.

En este proyecto ha sido clave tanto el front-end (parte visual) como del back-end (gestión interna), creando funciones concretas para dar solución a las necesidades de los gestores de contenido de UOC X.

A demás, uno de los mayores retos presentados en el proyecto de UOC X ha sido conectar la web con los diferentes sistemas de CRM, creando funciones específicas para asegurar el flujo de información de la página web al CRM y viceversa.