Consell de Relacions Laborals

treball.gencat.cat

Una vegada més el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens ha fet un nou encàrrec. Aquesta vegada, hem realitzat el disseny i maquetació de l’informe sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya. Podeu veure el document complet al link.

Una vez más el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña nos ha hecho un nuevo encargo. Esta vez, hemos realizado el diseño y maquetación del informe sobre modelos e iniciativas de aprendizaje y prácticas en la formación profesional en Cataluña. Podéis ver el documento completo en el link.