A Mòuu brinden un servei terapèutic per a nens, nenes i adolescents que presenten dificultats cognitives, de conducta i emocionals per millorar la seva qualitat de vida. També treballen per retrobar l’equilibri de la persona en l’àmbit físic, emocional, energètic o nutricional permetent l’autoconeixement i la millora del potencial a qualsevol aspecte de la vida.

En Mòuu brindan un servicio terapéutico para niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades cognitivas, de conducta y emocionales para mejorar su calidad de vida. También trabajan para reencontrar el equilibrio de la persona en el ámbito físico, emocional, energético o nutricional permitiendo el autoconocimiento y la mejora del potencial a cualquier aspecto de la vida.