Gestió de Residus

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha confiat en nosaltres per fer diversos elements de difusió i petites campanyes de conscienciació relacionades amb la gestió dels residus. Estem molt contents de poder participar en aquests tipus de projectes perquè la nostra filosofia de responsabilitat social que ens caracteritza ens permet sempre que podem treballar amb seny.

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallés Occidental ha confiado en nosotros para hacer diversos elementos de difusión y pequeñas campañas de concienciación relacionadas con la gestión de los residuos. Estamos muy contentos de poder participar en este tipo de proyectos para que nuestra filosofía de responsabilidad social que nos caracteriza nos permite siempre que podemos trabajar con cordura.