FIAC Idiomes

Conjunt de llibres d’activitats realitzats per a l’escola FIAC idiomes de Sabadell i Terrassa. Des de Cactus Seny Gràfic hem realitzat la línia gràfica principal, maquetació i muntatge de tots els llibres. I en els llibres Junior C i D hem comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Eva Espinosa.

Conjunto de libros de actividades realizados por la escuela FIAC idiomas de Sabadell y Terrassa. Desde Cactus Seny Gráfico hemos realizado la línea gráfica principal, maquetación y montaje de todos los libros. Y en los libros Junior C y D hemos contado con la colaboración de la ilustradora Eva Espinosa.