Departament de Treball

Encàrrec realitzat per al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que consisteix en la realització dels llibrets informatius “Avaluació de riscos a les microempreses i petites empreses” i “Integració de la prevenció”.

Encargo realizado por el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña que consiste en la realización de los libretos informativos “Evaluación de riesgos a las microempresas y pequeñas empresas” y “Integración de la prevención”.