Biznelis

Video Promo

Biznelis és el nou joc educatiu creat per la Universitat Autonoma de Barcelona, amb el suport de TV3 i dissenyat per Cactus!

Es tracta del primer joc de taula orientat a fomentar l’esperit emprenedor i la gestió empresarial entre els més joves.

A través de més de 125 conceptes del món de l’empresa, nens i nenes aprendran a monitoritzar la seva empresa en un mercat on han d’aprendre a conviure amb altres empreses.

Biznelis es el nuevo juego educativo creado por la Universidad Autonoma de Barcelona, con el apoyo de Tv3 y diseñado por Cactus.

Se trata del primer juego de mesa orientado a fomentar el espíritu emprendedor y la gestión empresarial entre los más jóvenes.

A través de más de 125 conceptos del mundo de la empresa, niños y niñas aprenderán a monitoritzar su empresa en un mercado donde tienen que aprender a convivir con otras empresas.