Seny Gràfic

Som un estudi de disseny gràfic i multimèdia que, amb idees creatives, donem una bona imatge a la teva empresa. El nostre compromís consisteix a desenvolupar tots els projectes i gestió d’empresa seguint els criteris i compromisos de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa.

Tenim la voluntat d’escollir les millors opcions comptant amb proveïdors i col·laboradors en l’àmbit local sempre que ens sigui possible i col·laboracions amb entitats del tercer sector perquè tenim un sentiment de responsabilitat social que ens caracteritza per així poder treballar amb seny.

A Cactus seguim una metodologia de treball basada en un constant aprenentatge i en l’experimentació creativa. Cada projecte és únic i especial fet que fa que ens impliquem de tal manera que creem un vincle amb el client i sempre queda satisfet.

La marca de Cactus està formada per l’Ariadna Albareda, sòcia fundadora, Marta Riudavets, sòcia i directora creativa, Daniel Peñalver, dissenyador i desenvolupador web i Joan Reixach que s’encarregua de la part comunicativa i de màrketing de la marca. A Cactus sempre treballem amb una estructura de treball horitzontal i sense jerarquies.

Somos un estudio de diseño gráfico y multimedia que, con ideas creativas, damos una buena imagen a tu empresa. Nuestro compromiso consiste en desarrollar todos los proyectos y gestión de empresa siguiendo los criterios y compromisos de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa.

Tenemos la voluntad de elegir las mejores opciones contando con proveedores y colaboradores en el ámbito local siempre que nos sea posible y colaboraciones con entidades del tercer sector porque tenemos un sentimiento de responsabilidad social que nos caracteriza para así poder trabajar racionalmente (amb seny).

En Cactus seguimos una metodología de trabajo basada en un constante aprendizaje y en la experimentación creativa. Cada proyecto es único y especial que hace que nos implicamos de tal manera que creamos un vínculo con el cliente y siempre queda satisfecho.

La marca de Cactus está formada por Ariadna Albareda, socia fundadora, Marta Riudavets, socia y directora creativa, Daniel Peñalver, diseñador y desarrollador web y Joan Reixach que se encarga de la parte comunicativa y de marketing de la marca. En Cactus siempre trabajamos con una estructura de trabajo horizontal y sin jerarquías.

Serveis

Els serveis que oferim es basen en la comunicació estratègica que engloba la publicitat, el màrqueting, el branding i el disseny gràfic i de producte. També realitzem disseny interactiu, creació de pàgines web corporatives, landing pages, tendes on-line i disseny d’apps.

Tenim un ampli ventall de col·laboradors en els àmbits de la fotografia, il·lustració, programació, producció audiovisual, redacció creativa, servei d’impremta, desenvolupament de continguts i community managment que fan que puguem assumir tot tipus de projectes de forma acurada i complets. D’aquesta manera Cactus pot oferir qualsevol tipus de servei integral.

Los servicios que ofrecemos se basan en la comunicación estratégica que engloba la publicidad, el marketing, el branding y el diseño gráfico y de producto. También realizamos diseño interactivo, creación de páginas web corporativas, landing pages, tiendas on-line y diseño de apps.

Tenemos un amplio abanico de colaboradores en los ámbitos de la fotografía, ilustración, programación, producción audiovisual, redacción creativa, servicio de imprenta, desarrollo de contenidos y community managment que hacen que podamos asumir todo tipo de proyectos de forma cuidadosa y completos. De esta forma Cactus puede ofrecer cualquier tipo de servicio integral.

Clients