UOC X – Xtended Studies

x.uoc.edu

Hem tingut el plaer de formar part de l’equip de disseny i comunicació de la UOC per realitzar la nova web de UOC X, Formació superior més enllà de la universitat. En aquest projecte ens hem encarregat de dissenyar i programar la nova web a través de la plataforma wordpress completament a mida i hem afegit funcionalitats úniques i exclusives com el buscador predictiu, el filtratge de formació i matèries i un gestor intern dels cursos de fàcil manteniment per a l’equip de UOC X.

Hemos tenido el placer de formar parte del equipo de diseño y comunicación de la UOC para realizar la nueva web de UOC X, Formación superior más allá de la universidad. En este proyecto nos hemos encargado de diseñar y programar la nueva web a través de la plataforma wordpress completamente a medida y hemos añadido funcionalidades únicas y exclusivas como el buscador predictivo, el filtraje de formación y materias y un gestor interno de los cursos de fácil mantenimiento para el equipo de UOC X.