A Mòuu brinden un servei terapèutic per a nens, nenes i adolescents que presenten dificultats cognitives, de conducta i emocionals per millorar la seva qualitat de vida. També treballen per retrobar l’equilibri de la persona en l’àmbit físic, emocional, energètic o nutricional permetent l’autoconeixement i la millora del potencial a qualsevol aspecte de la vida.

ServeisBranding, creativitat, direcció d'art, disseny gràfic i programació web.Linkwww.mouuautosuperat.info