Encàrrec realitzat per al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que consisteix en la realització dels llibrets informatius “Avaluació de riscos a les microempreses i petites empreses” i “Integració de la prevenció”.

ServeisCreativitat, disseny gràfic i editorial.