Una vegada més el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens ha fet un nou encàrrec. Aquesta vegada, hem realitzat el disseny i maquetació de l’informe sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya. Podeu veure el document complet al link.

ServeisDisseny gràfic, editorial.Linktreball.gencat.cat