Cactus Seny Gràfic ® és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic ® mitjançant correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com o correu postal a C/Sol 219 2-2 08201 sabadell (barcelona), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic ®.

Responsable del tractament de dades: Integrants de la marca Cactus Seny Gràfic ® formada per MARTA RIUDAVETS CLUSA i DANIEL PEÑALVER RÀMILA, amb domicili social al carrer Sol 219 2-2 de Sabadell, amb NIF núm. 47164678G i 46948123V respectivament.

Finalitats del tractament: Gestió de la relació comercial així com gestionar l’enviament d’informació i propspección comercial sobre els productes i serveis de Cactus Seny Gràfic garantint l’enviament documental de factures, albarans o altra informació privada associada a l’usuari o client.

Legitimació: Consentiment implícit de l’interessat.

Licitud del tractament: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte o en interès legítim de Cactus Seny Gràfic® per al cas de dades de contacte de persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica.

Destinataris de les seves dades: les seves dades personals són susceptibles de transferència als integrants de la marca Cactus Seny Gràfic i terceres empreses proveïdors de serveis de màrqueting com MailChimp, Google Analytics o empreses similars.

Els seus drets: Pot exercir a qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i altres drets legalment establerts enviant un correu electrònic i expondiendo el seu cas a estudi@cactussenygrafic.com.

Si requereix de qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada en la present comunicat pot contactar amb estudi@cactussenygrafic.com.